Routa

Markkinatutkimus

Routa

Markkinatutkimus

Räätälöity markkinatutkimus, joka antaa tarkan läpileikkauksen markkinatiedosta ja trendeistä asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.

Yksi tärkeimmistä syistä yrityksemme perustamiseen oli huomiomme siitä, kuinka suuri informaatiovaje suomalaisilla pk-sektorin yrityksillä on Kaakkois-Aasian markkinoista.

ROUTA-markkinatutkimus korjaa tämän informaatiovajeen tarjoamalla sekä välttämätöntä kvantitatiivista informaatiota että kvalitatiivista tietoa niin julkiselta kuin yksityiseltä sektorilta. Tällä tiedolla vahvistetaan asiakkaan päätöksentekoa markkinoille siirtymisestä.

ROUTA identifioi kaikista tuottavimmat mahdollisuudet ja suurimmat haasteet kohdemarkkinalla. Tutkimuksesta saadut tulokset sekä niistä johdetut suosituksemme asiakkaalle pyrkivät siihen, että asiakkaalla olisi mahdollisimman hyvä päätöksentekovalmius liittyen mahdollisuuksiin ja haasteisiin. ROUTA on kehitetty niille yrityksille, jotka haluavat löytää suurempaa ymmärrystä tämän hetkisestä tilanteestaan sekä niille, jotka etsivät parempia tulevaisuuden mahdollisuuksia jatkuvassa muutoksessa olevasta Kaakkois-Aasian business-maailmasta.

To learn more about ROUTA, connect to our team.