Etso

Kestävän kehityksen seminaarit

Etso

Kestävän kehityksen seminaarit

Kestävän kehityksen seminaarit paikallisten ja globaalien ongelmien ratkaisuun.

ETSO-seminaarit keräävät globaaleja vaikuttajia sekä asiantuntijoita keskustelemaan ihmiskunnan vaikeimmista haasteista ja antamaan ratkaisuja tärkeimpiin kysymyksiin. Seminaarien aiheina voivat olla esim. koulutus, ympäristönsuojelu tai ihmisoikeudet.

Seminaarien aiheet räätälöidään asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeiden mukaisesti.

Seminaarien taustalla on ajatus siitä, että yritystoiminnan pitää aina olla myös hyvän voima. ETSO-seminaarit tarjoavat yrityksille tehokkaan ja toteuttamiskelpoisen foorumin, jolla voidaan täyttää yritysten vastuu kestävästä kehityksestä, osoittaa yritysvastuuta ja ottaa aktiivinen rooli tärkeiden kysymysten ratkaisemisessa.

UUKU Consulting Oy:n ohjauksessa seminaarien yhteistyökumppanit luovat paikallisesti ja globaaliisti uusia verkostoja yhteiskunnalliisiin vaikuttajiin sekä parhaimpien asiantuntuntijoiden avulla lisäävät osaamista yhteiskunnnalisiin kysymyksiin.

To learn more about Etso Seminars, connect to our team.