Polku

Markkinoille pääsy

Polku

Markkinoille pääsy

Kolmivaiheinen asiakkaalle räätälöity kansainvälistymisprosessi, joka luo puitteet menestykseen kohdemarkkinoilla.

UUKU Consulting Oy:n laaja kokemus aasialaisesta kaupankäynnistä kulminoituu kohdemarkkinalle siirtymiseen tarkoitetussa POLKU-lippulaivatuotteessamme. POLKU on nimenomaisesti kehitetty vastaamaan Kaakkois-Aasian yritysympäristön haasteisiin. POLKU -palvelumme avulla asiakas saavuttaa konkreettisia tuloksia, joita toteutamme kilpailuetuanalyyseja, brändin asemoimisvertailuja sekä skenaarioanalyyseja käyttäen. POLKU kiinnittää myös erityistä huomiota Kaakkois-Aasian moniulotteisille valta-asetelmille ja vaikuttajaverkostoille aasialaisessa yritysmaailmassa.

Prosessi sisältää kolme vaihetta: arvioinnin, suunnittelun ja toimeenpanon. Sen avulla asiakas viedään systemaattisesti kohti menestyksekästä kansainvälistymistä.

Kansainvälistymisprosessissa emme ainoastaan hyödynnä yrityksemme laajaa kokemusta kohdemarkkinasta, vaan myös aktiivisesti kehitämme yrityksemme omaa asiantuntijaverkostoa. Tällä tavalla löydämme asiakkaan kannalta parhaimman mahdollisen tavan markkinoille siirtymiselle.

To learn more about POLKU, connect to our team.